Information. Av det belopp som föreningens ekonomiska verksamhet årligen genererar avsätts en betydande del till bidrag och stipendier. En gång om året - vanligen i mitten av januari - kan personer som är verksamma inom barnavården i Stockholms läns landstingsområde ansöka om bidrag till exempelvis studieresor, forskningsprojekt och kongressavgifter.

3218